15.05.13 – Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007- Λούλης Νικόλαος, Μάνου Όλγα

Loulis Food Ingredients_15.05.13 – Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007- Λούλης Νικόλαος, Μάνου Όλγα

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές, η Μύλοι Λούλη Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

-Η ταυτότητα του εκδότη των μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου είναι η εταιρία Μύλοι Λούλη Α.Ε.

-Ο λόγος υποβολής της γνωστοποίησης είναι η μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου.

-Η Μύλοι Λούλη Α.Ε., ως εκδότης των μετοχών, ενημερώθηκε από τους μετόχους κ.κ. Λούλη Νικόλαο και Μάνου Όλγα, για την μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου τους.

-Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία σημειώνεται μεταβολή στα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου είναι η 13η Μαΐου 2013.

-Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κου Λούλη Νικόλαου μετά την συναλλαγή, υπερβαίνει το όριο του 50%, ενώ της Μάνου Όλγας κατέρχεται του ορίου του 10%.

Γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες:

Λούλης Νικόλαος

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή και στην προηγούμενη υποβολή εντύπου TR-1 έχουν για τον κο Λούλη Νικόλαο ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου είναι 6.815.361

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου είναι 44,77%.

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 8.413.644 (άμεσα).

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 55,27 % (άμεσα).

Μάνου Όλγα

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην προηγούμενη υποβολή εντύπου TR-1 έχουν για την κα Μάνου Όλγα ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου είναι 1.662.283

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου είναι 10,92%.

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 204.055 (άμεσα).

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 1,34% (άμεσα).

Η γνωστοποίηση αφορά μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου των υπόχρεων λόγω Σύμβασης Γονικής Παροχής με παρακράτηση της επικαρπίας 1.598.283 μετοχών της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Η κα Όλγα Μάνου πριν την κρίσιμη συναλλαγή είχε 1.802.338 μετοχές - δικαιώματα ψήφου ήτοι 11,84%.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή