Ανακοίνωση για το Ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση για το Ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου

H ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/30.04.2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι -λόγω της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση την 08η Νοεμβρίου 2013 των 1.902.786 συνολικά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου μετόχου/στρατηγικού επενδυτή Al Dahra Agriculture Spain S.L. Sociedad Unipersonal- το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 10.960.039,68 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ η κάθε μία.


Η ανωτέρω ανακοίνωση πραγματοποιείται, προς διευκόλυνση για τον υπολογισμό και καθορισμό των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή