Αγορά Ιδίων Μετοχών κατ Υπέρβαση του ορίου του 25%

Loulis Food Ingredients_Αγορά Ιδίων Μετοχών κατ Υπέρβαση του ορίου του 25%

Η Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., στο πλαίσιο των σχετικών από 08/01/2015 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. 3) του υπαριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενημερώνει ότι προτίθεται να διενεργήσει αγορές με τις οποίες, ενόψει τηςεξαιρετικά χαμηλής εμπορευσιμότητας της μετοχής (μικρότερη του 10%), ενδεχομένως θα υπερβεί, το όριο του 25% επί του μέσου ημερήσιου όγκου, όπως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου κατά τη χρονική περίοδο από 05.05.2015 έως 05.08.2015 με την προϋπόθεση ότι η εμπορευσιμότητα της μετοχής παραμένει σε επίπεδα κάτω του 10%.

Η ενδεχόμενη υπέρβαση δεν θα ανέρχεται σε καμία περίπτωση άνω του 50% του ημερήσιου όγκου, όπως αυτός προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού υπαριθμ. 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή