Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

H ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και σε εκτέλεση της από 18.9.2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και σε συνέχεια της από 07.04.2009 ανακοίνωσης της εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 09.06.2009 αγοράστηκαν 2.000 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,64 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 3.280 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Οι ως άνω αγορασθείσες μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,16% του ημερήσιου όγκου συναλλαγών όπως αυτός προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού υπαριθμ. 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Μετά και την ανωτέρω αγορά, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 683.420 ίδιες μετοχές (4,111% του συνόλου των 16.622.832 κοινών ονομαστικών μετοχών).

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή