Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8ης Ιανουαρίου 2015 και του Διοικητικού της Συμβουλίου (συνεδρίαση της 15η Ιανουαρίου 2015), προέβη στις 10 Φεβρουαρίου 2015 σε αγορά 500 ιδίων μετοχών, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. με μέση τιμή κτήσης Ευρώ 1,97 ανά μετοχή.

Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε Ευρώ 985,00.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή