Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος Χρήσης 2023

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος Χρήσης 2023

Η εταιρεία Loulis Food Ingredients Α.Ε. (η Εταιρεία) ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17ης Ιουνίου 2024, αποφάσισε, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2023 ανερχόμενου στο ποσό των Ευρώ 0,12 (μικτό) ανά μετοχή, από το οποίο παρακρατείται φόρος ποσοστού 5%, όπως ισχύει, ήτοι καθαρό πληρωτέο μέρισμα Ευρώ 0,114 ανά μετοχή.

Από την 1η Ιουλίου 2024, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 2 Ιουλίου 2024 (record date)

Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 5η Ιουλίου 2024.

Το μέρισμα θα καταβάλλεται από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε. ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) κάθε δικαιούχου, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις του.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της ALPHA BANK Α.Ε. θα είναι σε ισχύ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 5η Ιουλίου 2025).

Μετά την 5η Ιουλίου 2025 η καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2023 θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ. +30-2104090165).

Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας, δηλ. μέχρι 31/12/2029, παραγράφονται και περιέχονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή