Ανακοίνωση εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Η εταιρεία με την επωνυμία «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της παραιτήσεως του κ. Gianluca Fabbri, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Εταιρείας», κατά την από 8/1/2024 συνεδρίασή του, κατόπιν θετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ο κ. Arnoud van den Berg, νέο μη εκτελεστικό μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις 22/6/2026. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέτασε και διακρίβωσε κατά την ανωτέρω συνεδρίασή του ότι ο κ. Arnoud van den Berg πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.
Το νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με την από 8/1/2024 απόφασή του, ως ακολούθως:

1) Ο κ. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκτελεστικό Μέλος
2) Η κα Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του Σπύρου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3) Ο κ. Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
4) Ο κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος
5) Ο κ. Arnoud van den Berg του Johannes Cornelis, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος
6) Ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7) Ο κ. Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σύμφωνα με το α. 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018, η παρούσα απόφαση της εκλογής του κ. Arnoud van den Berg ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή