Ανακοίνωση εκλογής της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, συγκρότησης αυτής σε σώμα και ορισμού του Προέδρου της

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση εκλογής της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, συγκρότησης αυτής σε σώμα και ορισμού του Προέδρου της

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα, 22-6-2022, εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η νέα 3μελης Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο από τα οποία τουλάχιστον θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίζεται ότι θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 22-6-2026. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε σε σώμα, και εξέλεξε Πρόεδρο από τα μέλη της, κατά την από 22/6/2022 συνεδρίαση της, ως ακολούθως:


1) Η κα Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του Σπύρου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2) Ο κ. Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου


3) Ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας του Δημητρίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή