Ανακοίνωση Έκτακτης εισφοράς σύμφωνα με τον άρθρο 5 του ν. 3845/2010

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση Έκτακτης εισφοράς σύμφωνα με τον άρθρο 5 του ν. 3845/2010

Η εταιρία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρ. 21 του ΔΛΠ 10 και προς συμπλήρωση των σημειώσεων των Τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την περίοδο 01/01/2010-31/03/2010, ότι η έκτακτη εισφορά του άρθρου 5 του ν. 3845/2010 (έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδημα των νομικών προσώπων του οικονομικού έτους 2010), που θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2010 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 576 χιλ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω ποσό θα οριστικοποιηθεί μετά τη λήψη των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή