Ανακοίνωση για Διάθεση Εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση για Διάθεση Εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν. 3401/2005, όπως ισχύουν, ότι την 01 Νοεμβρίου 2013 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου υπέρ του νέου μετόχου Al Dahra Agriculture Spain S.L. Sociedad Unipersonal .

Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28/06/2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 1.217.783,04 με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 1.902.786 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 € εκάστης, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου μετόχου/στρατηγικού επενδυτή Al Dahra Agriculture Spain S.L. Sociedad Unipersonal.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ είναι το ακόλουθο:

  • 14.10.2013  Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εταιρίας
  • 01.11.2013  Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
  • 04.11.2013 Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου
  • 04.11.2013  Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)
  • 05.11.2013* Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρίας
  • 06.11.2013   Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών
  • 08.11.213     Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλισης του Δ.Σ./της Επιτροπής Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.

Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 01.11.2013, είναι διαθέσιμο από 04.11.2013 σε ηλεκτρονική μορφή: α) στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (), καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr), και β) σε έντυπη μορφή, δωρεάν, εφ όσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, Σπετσών 1, 187 55 Κερατσίνι. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας (Σπετσών 1, 187 55 Κερατσίνι), υπεύθυνος κα. Καχιουτέα Αλεξάνδρα (τηλ.: 210 4090165).

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή