Ανακοίνωση για Συμμετοχή σε Ανοικτό Διαγωνισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση για Συμμετοχή σε Ανοικτό Διαγωνισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης

Ανακοίνωση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E.», που εδρεύει στην Σούρπη Μαγνησίας και εκπροσωπείται νόμιμα.

Με την παρούσα σας ανακοινώνουμε, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/1996, όπως το τελευταίο ισχύει, ότι η εταιρία μας έχει την πρόθεση να συμμετάσχει στις διαδικασίες ανάληψης προμηθειών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα, η εταιρία μας προτίθεται να συμμετάσχει στον υπ. αριθμ. 028/2009 ανοικτό διαγωνισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, για την προμήθεια Αλεύρων Τύπου 70% για τον φορέα ΓΕΣ/ΔΕΜ (0171) , προϋπολογισμού 1.722.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ο οποίος θα διενεργηθεί την 08/07/2009 και σε τυχόν επαναλήψεις αυτού, καθώς και σε επόμενους διαγωνισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Για τους μετόχους μας που είναι ανώνυμες εταιρίες και δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου, κατά την έννοια του άνω διατάγματος ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, οι προβλεπόμενες κυρώσεις συνίστανται στη στέρηση των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας καθώς και στη στέρηση των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχική τους ιδιότητα.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή