Ανακοίνωση για το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση για το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρο 9 παρ. 5), η Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της ακύρωσης/διαγραφής των 1.400.556 ιδίων ονομαστικών μετοχών που αποφασίσθηκε με την από 20-6-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, από την 5-8-2011, ανέρχεται σε ευρώ 9.742.256,64 ενώ το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου διαμορφώνεται σε 15.222.276 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή