Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η εταιρεία LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E. (η Εταιρεία), βάσει του ν. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 03.07.2024 γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεου προσώπου που υπέβαλλε ο κος Αναστάσιος Θάνος, με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Διευθυντής Αγορών & Logistics της LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E.), στις 03.07.2024 αγόρασε 343 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην μέση τιμή 2,62 ευρώ ανά μετοχή.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή