Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Η εταιρία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι την 21.05.2013 οι κάτωθι μέτοχοι - Υπόχρεα Πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 - μας γνωστοποίησαν ότι προχώρησαν σε πώληση μετοχών:

  • Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ - 291.377 μετοχές της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε, συνολικής αξίας ευρώ 1.191.026.
  • Ευαγγελία Λούλη του Κωνσταντίνου, Διευθύντρια Πωλήσεων Καταναλωτικών Προϊόντων - 383.058 μετοχές της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. συνολικής αξίας ευρώ 1.565.779.
  • Όλγα Μάνου του Ηλία, Διευθύντρια Κοινωνικής & Εταιρικής Ευθύνης - 204.055 μετοχές της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. συνολικής αξίας ευρώ 834.091
  • Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνα, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - 199.420 μετοχές της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. συνολικής αξίας ευρώ 815.145.
Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή