Ανακοίνωση σχετικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τις σημαντικές συμμετοχές από Υπόχρεα Πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση σχετικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τις σημαντικές συμμετοχές από Υπόχρεα Πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007

Η Εταιρία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε, βάσει του νόμου 3556/2007 και την Απόφαση 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προς τον σκοπό υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφων, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 16.097.558,28 Ευρώ, διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές άυλες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,94 Ευρώ εκάστης. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

Επιπρόσθετα η Εταιρία στα πλαίσια των ως άνω νόμου αι αποφάσεως αντίστοιχα, γνωστοποιεί εν νέου τα υπόχρεα πρόσωπα που κατέχουν σημαντική συμμετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου και επί του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και το ποσοστό εκάστου αυτών και ειδικότερα:

Ο Λούλης Νικόλαος του Κων/νου κατέχει το 48,46% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Η Λούλη Ευαγγελία του Κων/νου κατέχει το 6,86% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Η Al Dahra Holding LLC μητρική της Al Dahra International Investments LLC μητρική της Al Dahra Agriculture Spain S.L.κατέχει το 20% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

 

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή