Ανακοίνωση Σχετική με Επιχειρηματικές Εξελίξεις Θυγατρικής

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση Σχετική με Επιχειρηματικές Εξελίξεις Θυγατρικής

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., σε συνέχεια του από 06.02.2015 προσυμφώνου μεταβίβασης μετοχών μεταξύ της «NUTRIBAKES Α.Ε.Ε. Παραγωγής Μιγμάτων, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής», κατά 70% θυγατρικής της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.», και των κ.κ. Λεωνίδα και Παναγιώτη Πιερακέα, μετόχων της εταιρίας «Kenfood Τροφογνωσία ΑΒΕΕ», το Διοικητικό Συμβούλιο της «NUTRIBAKES Α.Ε.Ε. Παραγωγής Μιγμάτων, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής» αποφάσισε την 6η Φεβρουαρίου 2017, την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «Kenfood Τροφογνωσία ΑΒΕΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77α του κ.ν. 2190/1920 και του αρ. 54 του ν. 4172/2013.
Ως ισολογισμός μετασχηματισμού θα είναι αυτός που θα συνταχθεί με 31 Δεκεμβρίου 2016.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή