Ανακοίνωση Σχετική με την Αγορά Ιδίων Μετοχών

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση Σχετική με την Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., στο πλαίσιο των σχετικών από 18/09/2008 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. 3) του υπαριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε συνέχεια της από 29/12/2008 ανακοίνωσής της , ενημερώνει ότι προτίθεται να διενεργήσει κατά τη χρονική περίοδο από 01.04.2009 έως 30.06.2009, αγορές με τις οποίες, ενόψει και της χαμηλής ρευστότητας της σχετικής αγοράς, ενδεχομένως θα υπερβεί, το όριο του 25% επί του μέσου ημερήσιου όγκου, όπως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου. Η ενδεχόμενη υπέρβαση δεν θα ανέρχεται σε καμία περίπτωση άνω του 50% του ημερήσιου όγκου, όπως αυτός προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού υπαριθμ. 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή