Ανακοίνωση Σχετική με την Αγορά Ιδίων Μετοχών

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση Σχετική με την Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., στο πλαίσιο των σχετικών από 18/09/2008 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. 3) του υπαριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ.Πρωτ. 5308/4.12.2009, ενημερώνει ότι θα συνεχίσει να διενεργεί αγορές, με τις οποίες, ενόψει της εξαιρετικά χαμηλής εμπορευσιμότητας της μετοχής (μικρότερη του 10%), ενδεχομένως θα υπερβεί το όριο του 25%, επί του μέσου ημερήσιου όγκου, όπως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου κατά τη χρονική περίοδο από 01.07.2010 έως 18.09.2010 με την προυπόθεση ότι η εμπορευσιμότητα της μετοχής παραμένει σε επίπεδα κάτω του 10%.

Η ενδεχόμενη υπέρβαση δεν θα ανέρχεται σε καμία περίπτωση άνω του 50% του ημερήσιου όγκου, όπως αυτός προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού υπαριθμ. 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή