Αναμόρφωση Κονδυλίου στις Οικονομικές Καταστάσεις Α΄Τριμήνου 2007

Loulis Food Ingredients_Αναμόρφωση Κονδυλίου στις Οικονομικές Καταστάσεις Α΄Τριμήνου 2007

Η Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007» και συγκεκριμένα στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ο δείκτης «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων» (EBIT) καθώς και ο δείκτης «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων» (ΕΒΙTDA) του Ομίλου για το διάστημα του ΑΤριμήνου 2006, δεν συμφωνεί με τον περσινό δημοσιευμένο της ίδιας περιόδου διότι έγινε αναδιάταξη κονδυλίου στα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007» κατά ποσό 1.231.154 που αφορούσαν «Κέρδη από επανεκτίμηση Ακινήτων προς Επένδυση».
Συγκεκριμένα είχε δημοσιευθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις Α Τριμήνου 2006 ο δείκτης EBIT 2.164.836 και EBITDA αντίστοιχα 3.999.151.
Τα ποσά αυτά μεταβλήθηκαν αντίστοιχα στις δημοσιευμένες καταστάσεις Α Τριμήνου 2007 ως εξής : Δείκτης EBIT 3.395.990 και EBITDA αντίστοιχα 5.230.305.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή