Απαντήσεις σε ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Loulis Food Ingredients_Απαντήσεις σε ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 1257/27.03.2013 αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

α) ο όμιλος ΛΟΥΛΗ δεν τηρεί καταθέσεις στην Κύπρο που να υπερβαίνουν το ποσό των 100 χιλιάδων ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου και στη CPB και δεν είναι εκτεθειμένος σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών,

β) το ποσοστό του ενοποιημένου κύκλου εργασιών στην Κύπρο διαμορφώθηκε σε 0,12% για τη χρήση 2012,

γ) δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίδραση επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης του ομίλου ΛΟΥΛΗ για τη χρήση 2013 λόγω της περιορισμένης δραστηριότητας του στην Κύπρο.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή