Απάντηση σε Ερώτηση της Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς την 10.02.2015

Loulis Food Ingredients_Απάντηση σε Ερώτηση της Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς την 10.02.2015

Σε απάντηση επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ.πρωτ. 501/10.2.2015, σχετικά με ανακοίνωση της εταιρείας την 9.2.2015, διευκρινίζουμε περαιτέρω ότι η ανακοινωθείσα συναλλαγή αφορά νεοσυσταθείσα θυγατρική της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και περιλαμβάνει ειδικότερα: α) την μελλοντική απόκτηση από την θυγατρική μας, του σήματος KENFOOD έναντι τιμήματος 700.000 Ευρώ, β) την συμφωνία μελλοντικής εμπορικής συνεργασίας, δυνάμει της οποίας η θυγατρική μας αναλαμβάνει επί αποκλειστικής βάσεως την εμπορική δραστηριότητα υπό το σήμα KENFOOD, καθώς και γ) την μελλοντική απόκτηση από την θυγατρική μας του συνόλου των μετοχών της KENFOOD τροφογνωσία ΑΒΕΕ και δ) την μελλοντική συμμετοχή των μετόχων της τελευταίας (Λ. Πιερακέα και Π. Πιερακέα) στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής μας.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των ανωτέρω συμφωνιών τελούν υπό την αίρεση της επίτευξης συμφωνίας εντός 3μήνου με τις συνεργαζόμενες με την KENFOOD τροφογνωσία ΑΒΕΕ τράπεζες.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή