Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης Σεπτεμβρίου 2008

Loulis Food Ingredients_Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης Σεπτεμβρίου 2008

Στις 18/09/2008 συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 62,27% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 10.351.023 μετοχές και ψήφους:

1) Εγκρίθηκε ομόφωνα το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, μέχρι το 10% των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας, ήτοι μέχρι 1.662.283 μετοχές της Εταιρείας, με εύρος τιμής αγοράς από ένα (1) ευρώ έως δέκα (10) ευρώ και χρονική διάρκεια, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 18η Σεπτεμβρίου 2008, ημερομηνία εγκρίσεως του προγράμματος από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τουλάχιστον δε το 90% των ιδίων μετοχών που θα αγοραστούν (ήτοι 9% των υφισταμένων μετοχών) θα ακυρωθεί, το υπόλοιπο δε 10% μπορεί να διανεμηθεί στο προσωπικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο και εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση να υλοποιήσει το ως άνω πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ρυθμίζοντας παράλληλα τους βασικούς όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του.


2) Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι ότι την 29η Σεπτεμβρίου 2008 θα λάβει χώρα στη Ρουμανία Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας S.C. TITAN S.A. με θέματα ημερησίας διατάξεως την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου και τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, καθώς επίσης και ότι την 20η Οκτωβρίου 2008 θα λάβει χώρα στη Βουλγαρία Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Sofia Mel AD με θέμα ημερησίας διάταξης την εκλογή νέου Εποπτικού Συμβουλίου.

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι άμεσα υλοποιήσιμες.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή