Αποφάσεις Έκτακτης & Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Ιουλίου 2009

Loulis Food Ingredients_Αποφάσεις Έκτακτης & Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Ιουλίου 2009

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στις 6/7/2009 συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 56,29% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 9.357.203 μετοχές και 9.357.203 ψήφους. Στην εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

1)Συστάθηκε τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 και ορίστηκαν τα μέλη αυτής, ήτοι ο κ. Σπυρίδων Μπαρμπάτσαλος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ο κ. Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

2)Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στις 6/7/2009 συνήλθε η μετ αναβολή Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί συνέχιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία είχε λάβει χώρα στις 15/6/2009. Στη μετ αναβολή Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 56,29% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 9.357.203 μετοχές και 9.357.203 ψήφους, εκλέχθηκαν ομόφωνα ο τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή