Aποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8 Ιουλίου 2019

Loulis Food Ingredients_Aποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8 Ιουλίου 2019

Στις 8/07/2019 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 13.062.701 και 13.062.701 ψήφους :

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2018 καθώς επίσης και απηλλάγησαν ομόφωνα, με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2018 έως 31.12.2018, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

3. Εκλέχθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173, η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019.

4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και προεγκρίθηκε η καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2019.

5. Θεσπίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018.

6. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για λόγους προσαρμογής στο Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.

7. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.027.216,80 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εγκρίθηκε ομόφωνα η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.027.216,80 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους και τροποποιήθηκε αντιστοίχως, ομόφωνα με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας.

8. Εκλέχθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:

1) Κουτούπης Ανδρέας του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Πρόεδρος

2) Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3) Κοντοχριστόπουλος Κων/νος του Αναστασίου

9. Παρήχθη η άδεια, 13.062.701, ήτοι με ποσοστό 76,3% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι άμεσα υλοποιήσιμες. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 1.1.2018 – 31.12.2018, σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν στο πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Σούρπη, 8 Ιουλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή