Χορήγηση αδείας για την διενέργεια εκποίησης μετοχών

Loulis Food Ingredients_Χορήγηση αδείας για την διενέργεια εκποίησης μετοχών

Σύμφωνα με την απόφαση 7.25/443/06.09.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χορηγήθηκε άδεια στην Εταιρεία για τη διενέργεια της εκποίησης μετοχών, οι οποίες δεν έχουν κατατεθεί προς αποϋλοποίηση ή προέρχονται από εταιρικές πράξεις και έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή υπέρ των δικαιούχων των μη αποϋλοποιηθεισών ενσώματων μετοχών, συνολικού αριθμού 8.351 (οκτώ χιλιάδες τριακόσιες πενήντα μία) κοινών ονομαστικών μετοχών.

Με την ανωτέρω απόφαση αποφασίστηκε επίσης ο ορισμός της Χρηματιστηριακής Εταιρείας ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. (INTERSEC) ως αρμοδίου μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια της εκποίησης των ανωτέρω μετοχών. Ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου εκποίησης των μετοχών ορίστηκε η 20η Σεπτεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη. Η εκποίηση θα διενεργηθεί κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση 1/380/04.05.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο άρθρο 99Α του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το καθαρό προϊόν της εκποίησης των παραπάνω μετοχών, θα κατατεθεί υπέρ των δικαιούχων μετόχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ με επιστολή της η Εταιρεία θα ενημερώσει τους δικαιούχους για το αποτέλεσμα της εκποίησης και τη διαδικασία είσπραξης του αναλογούντος ποσού.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή