5η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Loulis Food Ingredients_5η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Η εταιρεία Μύλοι Λούλη, με 237 χρόνια ιστορίας, παράδοσης και δημιουργίας, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά εξέδωσε την Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2018, σύμφωνα με τα GRI Standards, το ISO 26000 και εναρμονισμένη με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Η έκθεση αποτελεί μια καταγραφή όλων των δράσεων της εταιρείας, που έχουν σαν αποδέκτες την Κοινωνία, την Οικονομία, το Ανθρώπινο Δυναμικό και το Περιβάλλον και αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση της Μύλοι Λούλη για βιώσιμη ανάπτυξη στην καθημερινή της λειτουργία, συμβάλλοντας έτσι θετικά στην ευημερία των μελλοντικών γενεών, με όραμα μας την δημιουργία αξίας για την ανθρώπινη διατροφή.
Αέναος και στρατηγικός στόχος της Μύλοι Λούλη αποτελούσε και αποτελεί η διαρκής ταύτιση του ονόματός της με την ποιότητα, τα καινοτόμα προϊόντα, την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και την εξειδίκευση, την εξυπηρέτηση και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, στο πλαίσιο της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Πυλώνας Κοινωνία

Το 2018, η εταιρεία ενίσχυσε τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, αυξάνοντας σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό της. Απέδειξε έμπρακτα την προσήλωση στο όραμα της για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με την στήριξη των πυρόπληκτων μετά την πρωτοφανή εθνική τραγωδία στο Μάτι Αττικής τον Ιούλιο του 2018. Επιπλέον, με προσανατολισμό πάντα την εκπαίδευση, η εταιρεία επανασχεδίασε και λειτούργησε πλήρως σε έναν ανακαινισμένο χώρο το Μουσείο Λούλη, εντάσσοντας νέα εκπαιδευτικά πρόγραμμα σχετικά με την σπατάλη τροφίμων και την υγιεινή διατροφή. Ταυτόχρονα, και το 2018 συνέβαλλε ενεργά στη στήριξη του έργου της Κιβωτού του Κόσμου και του ΜΠΟΡΟΥΜΕ καθώς και 195 άλλων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).
Οι βασικές ενέργειες κοινωνικού πρόσημου που υλοποίησε η Μύλοι Λούλη του 2018 είναι:
•Επανασχεδιασμός και λειτουργία του Μουσείου Λούλη
•Η Μύλοι Λούλη στηρίζει την "Κιβωτό του Κόσμου" και το "ΜΠΟΡΟΥΜΕ"
•Στήριξη 195 ΜΚΟ
•Διοργάνωση ημερίδας για την σπατάλη των τροφίμων
•Στήριξη στους πυρόπληκτους
•Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την σπατάλη των τροφίμων και τη διατροφή στο Μουσείο Λούλη
•Συνέχιση της λειτουργίας της Ελληνικής Σχολής Αρτοποιίας
•Καλλωπισμός και δωρεά οργάνων παιδικής χαράς στον παιδικό σταθμό Δήμου ΑλμυρούΠυλώνας Οικονομία
Μέσα στο 2018 η εταιρεία εισήγαγε στην αγορά 9 νέα καινοτόμα επαγγελματικά και καταναλωτικά προϊόντα, διατηρώντας ταυτόχρονα ψηλά τον πήχη της αρίστης ποιότητας και των εξαιρετικών πρώτων υλών. Η εταιρεία μετά από 11 χρόνια επεκτάθηκε και πάλι στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις αγορές των Βαλκανίων καθώς αγόρασε ένα σύγχρονο Mύλο στη Βουλγαρία. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Kenfood από την θυγατρική Nutribakes, ενώ με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών σε Αττική και Νότια Ελλάδα, αγόρασε νέα αποθήκη στη Μάνδρα Αττικής. Παράλληλα συνέχισε το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας.
Συνολικά στον πυλώνα Οικονομία η Μύλοι Λούλη προχώρησε σε:
•Δημιουργία νέων προϊόντων: 4 επαγγελματικά - 2 καταναλωτικά - 3 Easy Bake
•Συμμετοχή στον 1ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας, ως μέντορες
•Στήριξη σε 2 ερευνητικά προγράμματα
•Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας
•Αγορά Μύλου στη Βουλγαρία
•Απορρόφηση της Kenfood από τη θυγατρική της Μύλοι Λούλη Nutribakes
•Αγορά νέας αποθήκης στη Μάνδρα Αττικής

Πυλώνας Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Μύλοι Λούλη, λειτουργώντας πάντα με κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, και το 2018 προχώρησε σε 35 νέες προσλήψεις, αποδεικνύοντας την στήριξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται, άλλωστε το 68% των εργαζομένων της προέρχεται από αυτές. Παράλληλα, επένδυσε ουσιαστικά στην εκπαίδευση και βαθύτερη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του συνόλου του προσωπικού της προσφέροντας 2.887 επιπλέον ώρες επιμόρφωσης. Ταυτόχρονα, η εταιρεία παρείχε σε όλους τους εργαζόμενους της δωρεάν ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ ολοκλήρωσε με επιτυχία την τέταρτη κατά σειρά Εβδομάδα Εθελοντισμού. Η συμμετοχή των εργαζομένων της σε δράσεις αιμοδοσίας και εξωραϊσμού περιβάλλοντος χώρου στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιείται υπήρξε συγκινητική.
Με κέντρο των δραστηριοτήτων της τον Άνθρωπο, η εταιρεία προσέφερε:
•Νέες θέσεις εργασίας στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιείται. Κατά 68% οι εργαζόμενοι της Μύλοι Λούλη προέρχονται από τις περιοχές της Αττικής, της Μαγνησίας και της Θήβας
•35 νέες προσλήψεις
•Ομαδική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
•2.887 ώρες εκπαίδευσης των εργαζομένων
•Εθελοντικές δράσεις (εθελοντική αιμοδοσία & συντήρηση τράπεζα αίματος) με την διοργάνωση της 4ης εβδομάδας εθελοντισμού.

Πυλώνας Περιβάλλον

Η εταιρεία αναγνωρίζει και διαχειρίζεται τις επιδράσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία της στο περιβάλλον και επιδιώκει να μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις και να βελτιστοποιεί τις θετικές. Εφαρμόζει συγκεκριμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 στη βιομηχανική μονάδα της Σούρπης. Στο πλαίσιο αυτό, το 2018 συνέχισε την εφαρμογή εγκεκριμένου σχεδίου αντιρρυπαντικής προστασίας θαλάσσης, ενώ ενίσχυσε σημαντικά τις εκπαιδεύσεις και ασκήσεις του προσωπικού της σε περιβαλλοντικά θέματα. Επιπλέον, έδωσε έμφαση στον τομέα της ανακύκλωσης, έχοντας για ακόμη μια χρονιά μηδενικά απόβλητα οποιασδήποτε μορφής. Παράλληλα προχώρησε σε προληπτικούς ελέγχους και μετρήσεις για διερεύνηση σημείων προς ενεργειακή βελτίωση – απόδοση, ενώ προχώρησε σε δενδροφύτευση στο αλσύλλιο του Δήμου Κερατσινίου, αποδεικνύοντας για ακόμη μια χρονιά την περιβαλλοντική της εν συναίσθηση.


H Μύλοι Λούλη, με δύο αιώνες παρουσία στην εγχώρια αγορά, αποδεικνύει στην πράξη τον σεβασμό της προς την κοινωνία, την οικονομία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον, υλοποιώντας πρωτοβουλίες με ουσιαστικά αποτελέσματα. Και αυτή τη χρονιά η εταιρεία υλοποίησε τους περισσότερους από τους στόχους που είχε θέσει, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση στους περισσότερους τομείς της δραστηριότητάς της. Η «Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης», επιβεβαιώνει και φέτος πως η εταιρεία και οι άνθρωποι της, έχουν κοινό όραμα συνεισφοράς για το σήμερα και τις επόμενες γενιές, ενώ λειτουργεί σαν ανανέωση των δεσμεύσεων και των στόχων της για το επόμενο έτος.


Κατεβάστε από εδώ την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή