Loulis Food Ingredients: 7η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021/2022

Loulis Food Ingredients_Loulis Food Ingredients: 7η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021/2022

Η εταιρεία Loulis Food Ingredients, πιστή στις δεσμεύσεις της για διαφάνεια, εξέδωσε την 7η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα έτη 2021/2022 σύμφωνα με τις νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες Αναφοράς του Global Reporting Initiative (GRI) (in accordance with GRI Standards) και τον Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών Athex ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ακόμα η εταιρία έλαβε υπόψιν της τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, παρουσιάζοντας την επίδραση της σε κάθε έναν από τους 17 αυτούς στόχους.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον γεωπολιτικό χώρο, την ενεργειακή κρίση, την κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα δημητριακών αλλά και την αστάθεια που προκλήθηκε στο παγκόσμιο εμπόριο ύστερα από την άρση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας COVID-19, το 2022 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων της εταιρείας. Αντιλαμβάνοντας πιο επιτακτικά την ανάγκη για την πλήρη πρόσβαση του πληθυσμού στον επισιτισμό, χωρίς περιορισμούς, και ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων, η Loulis Food Ingredients διατήρησε μια ισχυρή ανοδική πορεία με σαφή στοχοθεσία υπό το πρίσμα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σκοπός της Έκθεσης αυτής αποτελεί η λεπτομερής καταγραφή των μέχρι τώρα δράσεων της και η γραπτή της δέσμευση για την παρακολούθηση και την εξέλιξη των μακροχρόνων στόχων που θέτει στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης παρέχοντας περισσότερη ενημέρωση για τις πολιτικές που εφαρμόζονται στην Εταιρεία αλλά και τις δράσεις της για την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας.

Η παρούσα Έκθεση περιέχει την ολιστική της πρόταση για καινοτόμα, ποιοτικά και προσιτά προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της πράσινης οικονομίας και βιωσιμότητας, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης στρατηγικής της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Επιβεβαιώνοντας την περιβαλλοντική της δέσμευση απέναντι στους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους της και την κοινωνία, έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ και την εκτέλεση ερευνών για την ενεργειακή αναβάθμιση των μηχανημάτων της παραγωγικής διαδικασίας. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος και των αέριων ρύπων που παράγονται, οι οποίοι παρακολουθούνται συνεχώς στις εγκαταστάσεις της.

Επίσης, η Loulis Food Ingredients κράτησε μία συνεχή στάση για τη διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος υψηλών στάνταρ, όπου οι εργαζόμενοι νιώθουν ασφάλεια και ευεξία. Μέρος αυτού αποτελεί και η επιμονή της στις δραστηριότητες του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο έχει εντείνει τις προσπάθειές του για εκπαιδεύσεις, οφέλη πέρα από τη νομοθεσία, και πάνω απ’ όλα κατανόηση και σεβασμό για τη διαφορετικότητα, τις επιμέρους ανάγκες κάθε ατόμου και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα – εργασιακά και ατομικά.

Όπως αναφέρει και ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Νίκος Λούλης: «Θεωρούμε χρέος μας να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα για να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα πιο αειφόρο περιβάλλον και μια δικαιότερη κοινωνία».

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή