Διόρθωση Τυπογραφικού Λάθους στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Loulis Food Ingredients_Διόρθωση Τυπογραφικού Λάθους στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Η Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση που δημοσιεύθηκε την 30η Μαρτίου 2010 στο διαδυκτιακό χώρο της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, διαπιστώθηκε τυπογραφικό λάθος στην σελίδα 25 στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Χρήσης 2010 για τον Όμιλο και την Εταιρεία. Συγκεκριμένα, στην γραμμή Κέρδη από Επανεκτίμηση Ακινήτων στην συγκεκριμένη σελίδα για το 2009, το ποσό για τον Όμιλο και την Εταιρεία δεν είναι € 4.631.248 αλλά € 1.105.868. Συνεπώς τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους διαμορφώνονται στα € 4.631.248 από € 8.156.628 για τον Όμιλο και στα € 5.967.346 από € 9.492.726 για την Εταιρεία . Η διορθωμένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Χρήσης του 2009 εγκρίθηκε και ελέγχθηκε εκ νέου από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ορκωτό Ελεγκτή στις 15 Απριλίου 2010. Διευκρινίζεται ότι στα δημοσιευμένα στον τύπο Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης του 2009, στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της Ετήσιας Έκθεσης δεν έχει επαναληφθεί το ίδιο λάθος. Η διορθωμένη Ετήσια Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας καθώς και σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή