Νέα & Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Α εξαμήνου 2023

Ανακοίνωση για την αύξηση και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με αύξηση & μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους

Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07/06/2023

Ανακοίνωση για αλλαγή Υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων

Απάντηση σε επιστολή – ερώτημα της Ε.Κ. (αρ.πρωτ. 2707/09.11.2022)

Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Α εξαμήνου 2022

Αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας “ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Αποσπάσματα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, Διοικητικού Συμβουλίου και Ελέγχου της 22.06.2022

Ανακοίνωση εκλογής της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, συγκρότησης αυτής σε σώμα και ορισμού του Προέδρου της

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή