Νέα & Ανακοινώσεις

Απόσπασμα πρακτικού διοικητικού συμβουλίου για την εκλογή νέου μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού συμβουλίου σε αντικατασταση παραιτηθέντος και συγρότηση σε σώμα.

Ανακοίνωση εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Α εξαμήνου 2023

Ανακοίνωση για την αύξηση και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με αύξηση & μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους

Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07/06/2023

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή