Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 – Al Dahra Holding LLC

Loulis Food Ingredients_Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 – Al Dahra Holding LLC

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές, η Μύλοι Λούλη Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

-Η ταυτότητα του εκδότη των μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου είναι η εταιρία Μύλοι Λούλη Α.Ε.

-Ο λόγος υποβολής της γνωστοποίησης είναι η μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου.

-Η Μύλοι Λούλη Α.Ε., ως εκδότης των μετοχών, ενημερώθηκε από την εταιρεία - μέτοχο Al Dahra Holding LLC μητρική της Al Dahra International Investments LLC, μητρική της Al Dahra Agriculture Spain S.L. -η οποία και αγόρασε τις μετοχές από την Μύλοι Λούλη Α.Ε.- για την μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου της .

-Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία σημειώνεται μεταβολή στα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου είναι η 21η Μαΐου 2013.

-Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου των Al Dahra Holding LLC και Al Dahra International Investments LLC μητρική της Al Dahra Agriculture Spain S.L., μετά την συναλλαγή, υπερβαίνει -έμμεσα- το όριο του 10%.

Γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες:

Al Dahra Holding LLC, Al Dahra International Investments LLC

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγήείναι κατώτερα του ελαχίστου ορίου.

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 1.522.228 (έμμεσα).

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 10 % (έμμεσα).

Η Al Dahra Holding LLC, η οποία είναι μητρική της Al Dahra International Investments LLC
και αυτή με την σειρά της είναι μητρική της Al Dahra Agriculture Spain S.L., -η τελευταία αγόρασε 1.522.228 μετοχές ήτοι το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.- κάνει γνωστοποίηση για λογαριασμό της και για λογαριασμό των θυγατρικών της σύμφωνα με το Άρθρο 13 $1 του Ν.3556/2007.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή