Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 – H.E. KHADIM ABDULLAH SAEED DERHI

Loulis Food Ingredients_Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 – H.E. KHADIM ABDULLAH SAEED DERHI

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές, η Μύλοι Λούλη Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

-Η ταυτότητα του εκδότη των μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου είναι η εταιρία Μύλοι Λούλη Α.Ε.
-Ο λόγος υποβολής της γνωστοποίησης είναι η μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου.
-Η Μύλοι Λούλη Α.Ε., ως εκδότης των μετοχών, ενημερώθηκε από τoν Η.Ε. Khadim Abdullah Saeed Derhi Αντιπρόεδρος της Al Dahra Holding LLC , για την μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου του .
-Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία σημειώνεται μεταβολή στα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου είναι η 21η Μαΐου 2013.
-Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Η.Ε. Khadim Abdullah Saeed Derhi μετά την συναλλαγή, υπερβαίνει - έμμεσα-, το όριο του 10%.

Γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες:

Η.Ε. Khadim Abdullah Saeed Derhi

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγήείναι κατώτερα του ελαχίστου ορίου.

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 1.522.228 (έμμεσα).

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 10 % (έμμεσα).

Ο Η.Ε. Khadim Abdullah Saeed Derhi ελέγχει την Al Dahra Holding LLC βάσει του άρθρου 3 $1,γ,δδ του Ν.3556/2077.Η Al Dahra Holding LLC, είναι μητρική της Al Dahra International Investments LLC και αυτή με την σειρά της είναι μητρική της Al Dahra Agriculture Spain S.L., η οποία και αγόρασε 1.522.228 μετοχές ήτοι το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. .

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή