Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 – H.E. KHADIM ABDULLAH SAEED DERHI

Loulis Food Ingredients_Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 – H.E. KHADIM ABDULLAH SAEED DERHI

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές, η Μύλοι Λούλη Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

-Η ταυτότητα του εκδότη των μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου είναι η εταιρία Μύλοι Λούλη Α.Ε.

-Ο λόγος υποβολής της γνωστοποίησης είναι η μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου.

-Η Μύλοι Λούλη Α.Ε., ως εκδότης των μετοχών, ενημερώθηκε από τoν Η.Ε. Khadim Abdullah Saeed Derhi Αντιπρόεδρος της Al Dahra Holding LLC , για την μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου του .

-Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία σημειώνεται μεταβολή στα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου είναι η 8η Νοεμβρίου 2013.

-Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Η.Ε. Khadim Abdullah Saeed Derhi μετά την συναλλαγή, υπερβαίνει - έμμεσα-, το όριο του 20%.

Γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες:

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 1.522.228 (έμμεσα).

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 10 % (έμμεσα).

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 3.425.014 (έμμεσα).

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 20 % (έμμεσα).

Ο Η.Ε. Khadim Abdullah Saeed Derhi ελέγχει την Al Dahra Holding LLC βάσει του άρθρου 3 $1,γ,δδ του Ν.3556/2077.

Η Al Dahra Holding LLC, είναι μητρική της Al Dahra International Investments LLC και αυτή με την σειρά της είναι μητρική της Al Dahra Agriculture Spain S.L., η οποία και απέκτησε μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 1.902.786 μετοχές.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή