Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007- Ίδιες Μετοχές ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Loulis Food Ingredients_Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007- Ίδιες Μετοχές ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές, η Μύλοι Λούλη Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

-Η ταυτότητα του εκδότη των μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου είναι η εταιρία Μύλοι Λούλη Α.Ε.

-Ο λόγος υποβολής της γνωστοποίησης είναι η μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου.

-Η Μύλοι Λούλη Α.Ε., ως εκδότης των μετοχών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για την μεταβολή των υπό αναστολή- σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.8 του Ν.2190/1920- δικαιωμάτων ψήφου των Ιδίων Μετοχών (831.601 μετοχές , 5,003%).

-Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία σημειώνεται μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου είναι η 7η Σεπτεμβρίου 2009.

-Το ποσοστό των υπό αναστολή δικαιωμάτων ψήφου των Ιδίων Μετοχών, μετά την συναλλαγή, υπερβαίνει το όριο του 5%
Γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες:

- Ο κωδικός ISIN CODE είναι GRS117123000.

- Τα υπό αναστολή δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή για τις Ίδιες Μετοχές της Μύλοι Λούλη Α.Ε. είναι κατώτερα του ελαχίστου ορίου:

- Τα υπό αναστολή δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός των υπό αναστολή δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 831.601 (άμεσα).

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των υπό αναστολή δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 5,003 % (άμεσα).

Η γνωστοποίηση αφορά μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου των Ιδίων Μετοχών της Μύλοι Λούλη Α.Ε. τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.8 του Ν.2190/1920 βρίσκονται υπό αναστολή.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή