Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007- Λούλη Ευαγγελία, Μάνου Όλγα

Loulis Food Ingredients_Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007- Λούλη Ευαγγελία, Μάνου Όλγα

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές, η Μύλοι Λούλη Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

-Η ταυτότητα του εκδότη των μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου είναι η εταιρία Μύλοι Λούλη Α.Ε.

-Ο λόγος υποβολής της γνωστοποίησης είναι η μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου.

-Η Μύλοι Λούλη Α.Ε., ως εκδότης των μετοχών, ενημερώθηκε από τους μετόχους κ.κ. Λούλη Ευαγγελία και Μάνου Όλγα, για την μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου τους.

-Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία σημειώνεται μεταβολή στα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου είναι η 30η Αυγούστου 2011.

-Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της κας Λούλη Ευαγγελίας μετά την συναλλαγή, φθάνει το 10%, ενώ της Μάνου Όλγας φθάνει το 11,84%.

Γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες:

Λούλη Ευαγγελία - Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή και στην προηγούμενη υποβολή εντύπου TR-1 έχουν για την κα Λούλη Ευαγγελία ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου είναι 1.662.283

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου είναι 10,92%.

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής:
Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 1.522.228 (άμεσα).

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 10 % (άμεσα).

Μάνου Όλγα - Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή και στην προηγούμενη υποβολή εντύπου TR-1 έχουν για την κα Μάνου Όλγα ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου είναι 1.662.283

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου είναι 10,92%.

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 1.802.338 (άμεσα).

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 11,84% (άμεσα).

Η γνωστοποίηση αφορά μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου των υπόχρεων λόγω αγοράς για την κα Μάνου Όλγα και πώλησης για την κα Λούλη Ευαγγελία, 140.055 μετοχών της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή