Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007- Λούλη Κων/νου, Λούλη Νικολάου, Λούλη Ευαγγελίας

Loulis Food Ingredients_Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007- Λούλη Κων/νου, Λούλη Νικολάου, Λούλη Ευαγγελίας

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές, η Μύλοι Λούλη Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

-Η ταυτότητα του εκδότη των μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου είναι η εταιρία Μύλοι Λούλη Α.Ε.

-Ο λόγος υποβολής της γνωστοποίησης είναι η μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου.

-Η Μύλοι Λούλη Α.Ε., ως εκδότης των μετοχών, ενημερώθηκε από τους μετόχους κο Νικόλαο Λούλη, κα Ευαγγελία Λούλη και κο Κωνσταντίνο Λούλη, για την μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου τους .

-Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία σημειώνεται μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου είναι η 15η Οκτωβρίου 2009.

-Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κου Λούλη Νικολάου, μετά την συναλλαγή, υπερβαίνει το όριο του 20%, το ποσοστό της κας Λούλη Ευαγγελίας υπερβαίνει το όριο του 10% ενώ το ποσοστό του κου Κωνσταντίνου Λούλη κατέρχεται το όριο του 5%.

Γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες:

- Ο κωδικός ISIN CODE είναι GRS117123000.

Λούλης Νικόλαος

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή έχουν για τον κ. Λούλη Νικόλαο ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου είναι 1.570.000

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου είναι 9,44%.

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 4.097.430 (άμεσα).

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 24,65 % (άμεσα).

Λούλη Ευαγγελία

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή έχουν για την κ. Λούλη Ευαγγελία ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου είναι 83.110.

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου είναι 0,5%.

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 2.090.530 (άμεσα).

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 12,58 % (άμεσα).

Λούλης Κωνσταντίνος

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή έχουν για τον κ. Λούλη Κωνσταντίνο ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου είναι 5.303.723.

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου είναι 31,91%.

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 768.873 (άμεσα).

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 4,63 % (άμεσα).

Η γνωστοποίηση αφορά μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου από λήξη επικαρπίας -5ετής διάρκειας- επί 4.534.850 μετοχών της εταιρίας Μύλοι Λούλη Α.Ε. από τον κ. Κωνσταντίνο Λούλη του Νικολάου υπέρ των ψιλών κυρίων Λούλη Νικολάου του Κωνσταντίνου (2.527.430 δικαιώματα ψήφου) και Λούλη Ευαγγελίας του Κωνσταντίνου (2.007.420 δικαιώματα ψήφου). Η επικαρπία είχε συσταθεί στις 14/10/2004 και έληξε στις 15/10/2009.

 

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή