Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007- Λούλη Κωνσταντίνου και Λούλη Νικολάου

Loulis Food Ingredients_Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007- Λούλη Κωνσταντίνου και Λούλη Νικολάου

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές, η Μύλοι Λούλη Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

-Η ταυτότητα του εκδότη των μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου είναι η εταιρία Μύλοι Λούλη Α.Ε.

-Ο λόγος υποβολής της γνωστοποίησης είναι η μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου.

-Η Μύλοι Λούλη Α.Ε., ως εκδότης των μετοχών, ενημερώθηκε από τους μετόχους κ.κ. Λούλη Νικόλαο και Λούλη Κωνσταντίνο, για την μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου τους .

-Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία σημειώνεται μεταβολή στα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου είναι η 24η Νοεμβρίου 2009.

-Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κου Λούλη Νικολάου, μετά την συναλλαγή, φθάνει το 41%, ενώ του κου Λούλη Κωνσταντίνου φθάνει το 0,52%.

Γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες:

Λούλης Κωνσταντίνος - Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή και στην προηγούμενη υποβολή εντύπου TR-1 έχουν για τον κ. Λούλη Κωνσταντίνο ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου είναι 386.816

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου είναι 2,33%.

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 86.816 (άμεσα).

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 0,52 % (άμεσα).

Λούλης Νικόλαος - Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή και στην προηγούμενη υποβολή εντύπου TR-1 έχουν για τον κο Λούλη Νικόλαο ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου είναι 6.515.361

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου είναι 39,20%.

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 6.815.361 (άμεσα).

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 41 % (άμεσα).

Η γνωστοποίηση αφορά μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου των υπόχρεων λόγω Σύμβασης Γονικής Παροχής Μετοχών σύμφωνα με την οποία ο κος Λούλης Κωνσταντίνος μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα 300.000 μετοχές της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στον υιό του Νικόλαο Λούλη.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή