Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 Λούλης Κων. & Μάνου Όλγα.

Loulis Food Ingredients_Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 Λούλης Κων. & Μάνου Όλγα.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές, η Μύλοι Λούλη Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

-Η ταυτότητα του εκδότη των μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου είναι η εταιρία Μύλοι Λούλη Α.Ε.

-Ο λόγος υποβολής της γνωστοποίησης είναι η μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου.

-Η Μύλοι Λούλη Α.Ε. ως εκδότης των μετοχών ενημερώθηκε από τους μετόχους κα Μάνου Όλγα και κο Κωνσταντίνο Λούλη για την μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου(1.923.800 μετοχές , 11,57%).

-Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία σημειώνεται μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου είναι η 10η Νοεμβρίου 2008.

-Η μεταβολή που επήλθε στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της υπόχρεου (κα. Μάνου Όλγα) είναι μεγαλύτερη του 10% και η μεταβολή στο ποσοστό του δεύτερο υπόχρεου (Λούλης Κωνσταντίνος) είναι μεγαλύτερη του 3%.

Γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες:

- Ο κωδικός ISIN CODE είναι GRS117123000. - Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή έχουν για την κ. Μάνου Όλγα ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου είναι 83.110. Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου είναι 0,5%.

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 2.006.910 (άμεσα). Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 12,07 % (άμεσα).

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή έχουν για τον κ. Λούλη Κωνσταντίνο ως εξής: Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου είναι 8.207.523.

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου είναι 49,37%.

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 6.283.723 (άμεσα).

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 37,8 % (άμεσα).

Η γνωστοποίηση αφορά μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου από απόσβεση ενεχύρου επί 1.923.800 μετοχών της εταιρίας Μύλοι Λούλη Α.Ε.
από τον κ. Κωνσταντίνο Λούλη του Νικολάου (ποσοστό 11,57%) υπέρ της ψιλής κυρίας Μάνου Όλγας του Ηλία.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή