Μύλοι Λούλη Α.Ε.- Ανακοινώσεις Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Loulis Food Ingredients_Μύλοι Λούλη Α.Ε.- Ανακοινώσεις Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εταιρεία L.L.I. EUROMILLS GmbH γνωστοποίησε την αγορά των 831.142 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., η οποία και πραγματοποιήθηκε στις 17/07/2007, συνολικής καθαρής αξίας 3.299.633,74 Euro, με αποτέλεσμα η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης καθώς και στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας να ανέλθει από 0% σε 5,00%.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή