Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2012

Loulis Food Ingredients_Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2012

Η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το οικονομικό έτος 2012, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 της ενότητας 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:

29/3/2012 μετά την λήξη της συνεδρίασης: Ανακοίνωση Δημοσίευσης Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την Χρήση 2011

30/3/2012: Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την Χρήση 2011, βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Απεικόνισης.

30/5/2012: Δημοσίευση Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Περιόδου 1/1/2012 έως 31/3/2012, βάση των Διεθνών Προτύπων

Χρηματοοικονομικής Απεικόνισης.

20/6/2012: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων*

29/8/2012: Δημοσίευση Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Περιόδου 1/1/2012 έως 30/6/2012, βάση των Διεθνών Προτύπων

Χρηματοοικονομικής Απεικόνισης.

29/11/2012: Δημοσίευση Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Περιόδου 1/1/2012 έως 30/9/2012, βάση των Διεθνών Προτύπων

Χρηματοοικονομικής Απεικόνισης.

Σημειώνεται ότι το αρμόδιο όργανο για την λήψη απόφασης για την διανομή ή μη μερίσματος καθώς και το ύψος αυτού είναι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει την μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

*Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ως άνω ημερομηνίες ενημερώνοντας έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή