Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

Loulis Food Ingredients_Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2023, το οποίο έχει ως εξής:

Τετάρτη 26/04/2023:

Ανακοίνωση και Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2022 κατά IFRS στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.loulis.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) μετά τη λήξη της συνεδρίασης.

Τετάρτη 07/06/2023:

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2022.

Η εταιρεία  LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα παραπάνω, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση τροποποίησης του παρόντος.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή