Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2003-2004-2005

Loulis Food Ingredients_Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2003-2004-2005

Η Μύλοι Λούλη Α.Ε., σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2003, 2004 (δεκαοκτάμηνη χρήση) & 2005. Τα τηρηθέντα βιβλία κρίθηκαν επαρκή και ακριβή και δεν προέκυψαν παρατυπίες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν το κύρος τους. Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους €767.380,79. Από το ποσό αυτό το 20% καταβλήθηκε άμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο ενώ το υπόλοιπο θα εξοφληθεί εντός των επόμενων μηνών. Το προαναφερθέν ποσό δεν θα επιβαρύνει σημαντικά τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης 2009, καθότι καλύπτεται από διενεργηθείσες προβλέψεις ύψους €750.000.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή