Για τη Διακυβέρνησή μας

Στη Loulis Food Ingredients, αναγνωρίζουμε τη σημασία των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και των πλεονεκτημάτων που πηγάζουν από την υιοθέτησή τους.

Loulis Food Ingredients_Για τη Διακυβέρνησή μας

Γι αυτό ακολουθούμε τις αρχές και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ Ιούνιος 2021) που περιλαμβάνει διεθνή πρότυπα και πρακτικές που ισχύουν στους τομείς δραστηριότητάς μας, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους μετόχους της εταιρείας, την παραγωγή αξίας για όλους τους εμπλεκόμενους και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα.

Επικεντρωνόμαστε στην ισορροπία μεταξύ της οικονομικής μας επιτυχίας και της υπεύθυνης ανάπτυξης μέσω της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς αναγνωρίζουμε ότι οι οικονομικές επιδόσεις συμβαδίζουν με μια βιώσιμη επιχειρηματική πορεία.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας πατήστε εδώ.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή