Πρόγραμμα Σκοπούμενων Πράξεων της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ για το έτος 2007

Loulis Food Ingredients_Πρόγραμμα Σκοπούμενων Πράξεων της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ για το έτος 2007

Η εταιρία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σχετικά με το Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί οτι η δημοσίευση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, για την χρήση 1/1/2006-31/12/2006, θα γίνει την 28/3/2007.
Επίσης ανακοινώνει την πρόθεσή της να πραγματοποιήσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2007. Επιπλέον, η εταιρία ενημερώνει ότι δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση που έληξε την 31/12/2006.
Οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι μη δεσμευτικές και σε περίπτωση που μεταβληθούν η εταιρεία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή