Τροποποίηση Οικονομικής Έκθεσης Α Εξαμήνου 2008

Loulis Food Ingredients_Τροποποίηση Οικονομικής Έκθεσης Α Εξαμήνου 2008

Η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι τροποποιείται η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση , με την προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων στην Έκθεση του Δ.Σ. και την έκδοση νέας έκθεσης επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, η οποία δε διαφέρει ως προς το περιεχόμενό της από την προηγούμενη έκθεση. Οι παραπάνω προσθήκες καμία απολύτως μεταβολή δεν επιφέρουν στα ήδη δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας. Η νέα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30.06.2008, έχει αναρτηθεί στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, www.loulisgroup.com

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή