Υπογραφή δύο Συμβάσεων Κοινοπρακτικών Ομολογιακών Δανείων ύψους ευρώ 30 εκ. και 10 εκ.

Loulis Food Ingredients_Υπογραφή δύο Συμβάσεων Κοινοπρακτικών Ομολογιακών Δανείων ύψους ευρώ 30 εκ. και 10 εκ.

Η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.3, του Ν.3556/2007, ότι σε εφαρμογή της απόφασης του Δ.Σ. της 28.12.2016, υπογράφηκαν δύο συμβάσεις κοινών εμπραγμάτως εξασφαλισμένων κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων, ύψους ευρώ 30 εκ. και ευρώ 10 εκ. αντίστοιχα, με συντονίστρια και διαχειρίστρια τράπεζα την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ.

Στο πρώτο ομολογιακό δάνειο ύψους ευρώ 30 εκ., ομολογιούχοι δανειστές είναι οι ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E., η EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ενώ στο δεύτερο ομολογιακό δάνειο ύψους ευρώ 10 εκ, ομολογιούχος δανειστής είναι η EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (EBRD).

Και τα δύο δάνεια είναι πενταετούς διάρκειας και σκοπός τους είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, καθώς και η χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρείας.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή